Personuppgiftspolicy Version 2018-05-24

 

Syftet med personuppgiftspolicyn

Vi värnar om integriteten och vårt mål med denna policy är att beskriva för dig hur vi på Anderssons Byggnadsekonomi AB hanterar din information så att du känner dig säker på att dina personuppgifter är i säkert förvar i enlighet med gällande lagstiftning.

 

Syfte med insamling av personuppgifter

Syftet med insamling av personuppgifter är att vi behöver ha kontaktuppgifter för att kunna bedriva vår verksamhet (tjänster inom byggnadsekonomi).

 

Omfattning av insamling av personuppgifter

Vi lagrar endast den personuppgiftsinformation som är relevant för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet (tjänster inom byggnadsekonomi), informationen omfattar därmed kontaktuppgifter vilket är namn, telefon, adress samt företagsuppgifter.

 

Samtycke till insamling av personuppgifter

Genom att utnyttja våra tjänster eller på annat sätt ha samarbete/affärer/kontakt med oss så ger du oss ditt samtycke till att vi får behandla personuppgifterna för att kunna bedriva vår verksamhet.

Du har alltid rätt att dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss, dock kan vi inte uppfylla begäran om personuppgifterna är nödvändiga för att uppfylla lagkrav eller för att uppfylla våra åtaganden mot dig.

 

Lagringstid information

Informationen lagras till dess att våra åtaganden kan anses vara klara samt ytterligare 2 år om inte gällande lagstiftning eller andra avtal anger en längre period.

 

Säkerhet och utlämning av information

All information hanteras i enlighet med gällande lagstiftning i skyddade miljöer på våra egna servrar samt av de samarbetspartners vi har för att kunna bedriva vår verksamhet.

 

Utöver ovanstående hantering kommer vi inte lämna din information vidare till andra.

 

Ansvar

Anderssons Byggnadsekonomi AB är personuppgiftsansvariga.

 

Dina rättigheter

Genom att kontakta oss kan du en gång per år kostnadsfritt begära att få ett registerutdrag om vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Du kan även kontakta oss för att begära rättning av information, överföring eller för att bli raderad ur våra system under förutsättning att informationen inte behövs för att uppfylla lagkrav eller på annat vis behövs för att kunna uppfylla våra åtaganden.

 

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss via info@abekonomi.se eller via vanligt brev som skickas till Anderssons Byggnadsekonomi AB, Engelbrektsgatan 26, 702 12 Örebro.

 

Kontakta oss:

Engelbrektsgatan 26

702 12 Örebro

Tel: 019-100 535

© Copyright 2015. All Rights Reserved.