Specialisten på byggnadsekonomi

Välkommen till Anderssons Byggnadsekonomi AB!

Vi är ett renodlat specialistföretag som upprättar kompletta kostnadsberäkningar i samtliga skeden på samtliga typer av underlag åt företag inom byggnadssektorn.

Exempel på olika typer av uppdrag vi utför:

-Investeringskalkyler/budget åt beställare/projektledare

-Anbudskalkyler åt entreprenörer

-Kalkyler vid partnering

-Kostnadsutredningar av alla slag, exempelvis ÄTA, tvister och oberoende utredningar

Underlag för vårt arbete kan exempelvis vara förslagshandling/tidiga handling, programhandling, systemhandling, förfrågningsunderlag, bygghandling och relationshandling.

Vi kan upprätta kalkyler inom i princip samtliga förekommande discipliner i branschen såsom bygg, mark, el och vvs.

Utifrån Era behov upprättar vi den kostnadsberäkning Ni behöver till Ert projekt!

Kontakta oss:

Engelbrektsgatan 26

702 12 Örebro

Tel: 019-100 535

© Copyright 2015. All Rights Reserved.