Professionella kostnadsberäkningar

FÖR BÄTTRE AFFÄRER

TJÄNSTER

VAD VI ERBJUDER


Anderssons Byggnadsekonomi AB är ett renodlat specialistföretag som erbjuder kostnadsberäkningar av hög kvalité med korta ledtider och bästa möjliga tillgänglighet, givetvis levererade i tid och med konkurrenskraftiga priser. Vi upprättar kostnadsberäkningar i samtliga skeden på samtliga typer av underlag åt professionella aktörer inom byggsektorn. Underlag för vårt arbete kan exempelvis vara förslagshandling/tidig handling, programhandling, systemhandling, förfrågningsunderlag, bygghandling och relationshandling. Vi kan upprätta kalkyler inom i princip samtliga förekommande discipliner i branschen, exempelvis bygg, mark, el och VVS.

Anbudskalkyler

Vi upprättar kompletta anbudskalkyler till byggnadsentreprenörer.

Omfattningen av vår insats varierar mellan kund och uppdrag beroende på hur mycket kunden vill göra själv, från endast en nettokalkyl eller del av nettokalkyl, till fullt komplett hanterande fram till färdig anbudssumma.

Exempel på olika delar som är aktuella i en anbudskalkyl:

 • Nettokalkyl
 • Omkostnadskalkyl
 • Offertförfrågningar
 • Utvärdering offerter
 • Kalkylsammanställning
 • Beräkning av KFU


Budgetkalkyler/Förkalkyler

Kostnadskontroll är enligt oss basen i ett projekt, vi upprättar budgetkalkyler i alla skeden och utföranden till beställare, fastighetsägare, projektledningsföretag och andra som har behovet av korrekta beslutsunderlag.

Exempel på olika typer av kalkyler som kan vara aktuella:

 • Kostnadsindikation
 • Investeringskalkyl
 • Alternativa utföranden
 • Kollanbud
 • Beställarstöd vid partneringprojekt
 • Kontroll av ÄTA