Specialistföretaget för ert behov av

KOSTNADSBERÄKNINGAR

Anderssons Byggnadsekonomi AB är ett renodlat specialistföretag som upprättar kostnadsberäkningar för alla ändamål samt i alla skeden till professionella aktörer i byggsektorn. Exempel på tjänster är anbudskalkyler inkl offerthantering, budgetkalkyler/förkalkyler, beställarstöd i partneringprojekt och olika utredningar. Våra kunder återfinns bland entreprenörer, beställare, förvaltare, utvecklare, projektledningsföretag, arkitekter med flera.

KUNDORIENTERAT

Tillsammans med kunden identifierar vi det specifika kalkylbehovet och anpassar kostnadsberäkningen därefter. Givetvis levererad på utsatt tid.

KVALITET

Genom vår gedigna erfarenhet  och kvalitetskontroller säkerställs rätt kvalitet vid varje leverans.

KOSTNADSEFFEKTIVT

Vår arbetsmetodik i kombination med de senaste mjukvarorna i en stark IT-miljö gör att vi kan leverera hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser.

SÄKERHET 

Vi tar säkerhet och integritet på största allvar. Vår unika IT-miljö och arbetsmetodik säkerställer trygghet och tillgänglighet för våra kunders data.

KAPACITET

Vi har resurserna för att möta våra kunders behov av snabba insatser med snäva tidsramar.

ERFARENHET 

Vår mångåriga erfarenhet genom samarbeten med kunder i alla led har gett oss en bred kompetens genom hela byggsektorn.