VILKA TJÄNSTER KAN VI ERBJUDA ER IDAG?

Våra tjänster

Vi upprättar kalkyler och tillhandahåller tillhörande kalkyltjänster för kostnadsstyrning i alla skeden och utföranden till alla som har behovet av korrekta beslutsunderlag, oavsett om det är på beställarsidan eller entreprenadsidan.


Vi erbjuder våra tjänster inom alla discipliner, exempelvis bygg, mark/anläggning, installationer.


Exempel på olika typer av tjänster vi erbjuder:
• Kalkyler (alla förekommande typer)
• Alternativa utföranden
• Offerthantering
• Beställarstöd i samverkansentreprenader
• Kontroll av ÄTA/PM/KFU och liknande
• Klimatkalkyler
• Indexberäkningar
• Kontroll av kalkyler upprättade av andra
• Granskning av handlingar
• Mängdberäkningar
• Tidplaner
• Utvärderingar
• Utredningar
• Rådgivning
• Utbildning

• Sakkunnig vid tvister

unsplash